by

Keadilan Takwiniah dan Tasyri'iah

Keadilan takwini
Keadilan takwini adalah keadilan dalam tatanan penciptaan Tuhan. Dalam tatanan itu, Tuhan memberikan karunia dan nikmat kepada setiap mumkin wujud sesuai kadar kesiapan dan kelayakannya. Dengan kata lain, Tuhan memberikan anugerah kesempurnaan kepada setiap mumkin wujud karena seluruh alam semesta memiliki keterikatan dalam satu keselarasan yang berdasarkan aturan yang detail dan tetap.
Keadilan tasyri
Keadilan tasyri adalah taklif yang diturunkan Tuhan kepada manusia melalui perantara Nabi dan berpijak pada keadilan. Maksudnya adalah, Tuhan menurunkan hukum hukum yang dibutuhkan manusia untuk kebahagiaan manusia, dan Tuhan mustahil memberikan taklif kepada makhlukNYA yang melebihi kemampuan dan kapasitas. Dengan kata lain, Tuhan telah mempertimbangkan kemampuan dan kapasitas manusia agar mampu menerapkan hukum hukumNYA.
Keadilan pembalasan
Keadilan pembalasan adalah Tuhan menghakimi dan membalas manusia dengan keadilan dan mustahil luput dari keadilanNYA. Dengan kata lain, Tuhan tidak mungkin memberikan hukuman kepada hambaNYA yang baik, begitu juga sebaliknya. Tuhan memberikan balasan sesuai dengan perbuatan masing masing hambaNYA. Oleh karena itu, orang orang yang tidak mengetahui taklif maka mereka tidak akan mendapatkan hukuman.
 

Comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

News Feed