by

Rahasia-Rahasia dan Derajat Tinggi Shalat

Rahasia-rahasia Shalat
Di tempat lain, Syekh Bahjat menulis : “Kesurupan salat adalah seperti Ka’bah dan takbiratulihram di dalamnya: lni adalah meninggalkan segala sesuatu selain Allah dan masuk ke dalam kehadiran Kesucian-Nya. Berdiri di dalamnya ialah seperti pencinta sedang berbicara kepada seseorang yang dicintainya. Rukuk adalah budak yang merukuk tunduk di hadapan Tuannya.
Sujud adalah penyerahan mutlak, perasaan ketidakberadaan dan rendah di hadapan-Nya. Ketika seorang budak menyelesaikan salatnya, ia memberikan salam sebagai sebuah hadiah itu seperti semacam per)alanan yang berisi misteri.”
Derajat Tinggi Shalat
Syeikh Bahjat diminta untuk menuliskan pernyataan singkat dan bijak tentang shaalat, sehingga itu akan tertanam selalu dalam ingatan. Syekh Bahjat menulis begini: “Di antara pernyataan-pernyataan yang bijak tentang ketinggian derajat salat, dalam ketinggian tingkatannya, ialah sabda terkenal maksumin: ‘Salat
adalah mikraj orang mukmin’.
Mereka yang merasa yakin dengan kebenaran pernyataan ini, akan mencari derajat ini tanpa tenggelam pada pernyataan bersalah. Damai karunia dan rahmat Allah bersama Anda” Tertanda hamba Allah Muhammad Taqi Bahjat.
Seorang murid lain menuturkan , “Suatu hari, Ayatullah Bahjat berkata : Jika seseorang berpegang teguh pada pelaksanaan saalat pada waktunya, ia akan sampai pada derat mengetahui lebih dul ilham, bisikan kalbu.”

Comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

News Feed