by

Ketika Malaikat Meminta Izin Pada Rasulullah SAW

Kisah sakitnya Rasul sebelum ajal menjemputnya!
Diriwayatkan bahwa Rasulullah Saww sering tidak sadarkan diri (pingsan) karena penyakitnya.
Suatu hari terdengar suara orang mengetuk pintu, Fatimah as berkata; siapakah itu?
Ia berkata; aku seorang laki-laki asing yang datang ingin bertanya kepada Rasulullah Saww, apakah kau mengizinkan aku untuk masuk?
Fatimah as menjawab; pergilah, semoga Allah merahmatimu! Kau akan menyibukkan Rasulullah.
Ia pun pergi, tak lama ia kembali lagi, kemudian mengetuk pintu seraya berkata; si asing meminta izin kepada Rasulullah Saww, apakah kalian mengizinkan orang-orang asing?
Rasulullah Saww pun terbangun dari pingsannya, dan berkata; Wahai putriku Fatimah, tahukah kamu siapa yang mengetuk pintu itu?
Fatimah as berkata; Tidak, ya Rasulullah!
Rasulullah Saww berkata; dia adalah pemisah orang-orang, pencabut kelezatan, dia adalah malaikat maut. Demi Allah, belum pernah terjadi sebelumnya ia meminta izin (mencabut nyawa) dan tidak akan terjadi setelahku.
Ia meminta izin kepadaku karena kemuliaan ku, izinkanlah ia karena Allah.
Fatimah as berkata; masuklah, semoga Allah merahmatimu! Maka masuklah malaikat maut seperti hembusan angin, sambil berkata;
السلام على أهل بيت رسول اللّه.
Kemudian Nabi Saww berpesan kepada Ali untuk bersabar atas dunia, menjaga Fatimah, mengumpulkan Al-Quran.. dan memandikannya.. !
Semoga Allah merahmati orang yang memanggil #YaRasulullah
@tafsirhikmah

Comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

News Feed