by

Jangan Persoalkan Agama dan Mazhab Orang Lain

Dewasa ini, semakin marak kelompok yang merasa sudah benar dan merasa perlu untuk mengajak orang lain agar menganut apa yang dirasanya benar. Masalah kejiwaan seperti ini kemudian mendorong penderitanya untuk mempersoalkan agama, keyakinan, atau mazhab orang lain yang dipandangnya sesat.
Bagaimana Islam dan Ahlulbait as memandang hal tersebut? Allamah Syaikh Hasan Shaffar memulai dengan mengutip dari Imam Ja’far Shodiq as.
Imam Ja’far Shodiq as berkata :
“Jangan bertengkar dengan orang lain dalam agama kalian. Biarkan orang lain. karena orang lain juga mendapatkan (pelajarannya) dari orang lain.”
mereka memiliki ulama sendiri, rujukan-rujukka sendiri, dan sumber-sumber sendiri. Anda mengira dengan hanya berdebat dengannya seraya membawakan dalil dan argumen, dia akan menerima?! mungkin menerima, mungkin juga tidak ! Jika dia tidak menerima, anda harus memaklumi keadaan.
“Biarkan orang lain. Karena orang lain juga mendapatkan (pelajarannya) dari orang lain.”
Abu Bashir bertanya kepada Imam Muhammad Al-Baqir as :
“Wahai putera Rasulullah, apakah saya boleh menyeru orang lain untuk menganut keyakinan saya? Apakah boleh saya mengajak orang lain kepada mazhab Ahlulbait?”
Imam berkata, “Tidak! Jangan mengajak!”
Dia berkata, “Bagaimana jika ada orang yang memintaku untuk membimbingnya?”
Imam as berkata, “Jika seseorang memintamu untuk membimbingnya, bimbinglah ia, dan jika memintamu untuk menambahkan, tambahkanlah.”
Beliau menegaskan dengan bijaksana dan sesuai dengan keadaan. Sesuai dengan karaker kondisi yang sedang anda alami. Kita memiliki banyakk nash tentang persoalan ini.
Semua itu agar gairah manusia terhadap agama dan mazhabnya tetap dalam koridor watak masyarakat. dalam batasan-batasan yang dimaklumi oleh watak keberagamaan masyarakat. Karena ada banyak agama dan mazhab (di tengah masyarakat).
Selengkapnya simak di video dari maula.tv berikut ini :
https://www.youtube.com/watch?v=DJTMJ6SIaWg

Comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

News Feed