by

Ulama Hadits Sunni dan Gurunya Bertawassul Di Kuburan Imamnya Syiah

A. Ibnu Hibban, ulama hadits Sunni, dalam kitab al-Tsiqat, jilid 8, halaman 457, pada biografi ‘Ali bin Musa Ar-Ridha (imam ke-8 Syiah), menyatakan berikut:
قد زرته مرَارًا كَثِيرَة وَمَا حلت بِي شدَّة فِي وَقت مقَامي بطوس فزرت قبر عَليّ بن مُوسَى الرِّضَا صلوَات الله على جده وَعَلِيهِ ودعوت الله إِزَالَتهَا عَنى إِلَّا أستجيب لي وزالت عَنى تِلْكَ الشدَّة وَهَذَا شَيْء جربته مرَارًا فَوَجَدته كَذَلِك أماتنا الله على محبَّة المصطفي وَأهل بَيته صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الله عَلَيْهِ وَعَلَيْهِم أَجْمَعِينَ
“Aku telah berziarah ke kuburnya berulang kali, dan tidaklah aku mengalami kesulitan saat berada di daerah Thus. Aku berziarah ke kubur ‘Ali bin Musa Ar-Ridha, semoga Allah melimpahkan shalawat untuk kakeknya dan dirinya, kemudian berdoa kepada Allah untuk menghilangkan kesulitan melainkan doaku dikabulkan dan hilanglah kesulitan yang kualami. Perkara ini sudah kulakukan berulang kali dan aku selalu mengalami hal yang sama. Semoga Allah mewafatkan kami di atas kecintaan kepada Al-Musthafa (Saw) dan Ahlul Baitnya, shalawat dan salam Allah atasnya dan atas mereka seluruhnya.”
B. Gurunya Ibnu Hibban yang bernama Hasan bin Ibrahim Al-Khallal sebagaimana tercatat dalam kitab Tarikh Madinat al-Salam (Tarikh Baghdad), jilid 1, halaman 442, berikut:
أحمد بن جعفر بن حمدان القطيعي قال سمعت الحسن بن إبراهيم أبا علي الخلال يقول ما همني أمر فقصدت قبر موسى بن جعفر فتوسلت به إلاّ سهل الله تعالى لي ما أحب
Ahmad bin Ja’far bin Hamdan Al-Qathi’i berkata: aku mendengar Al-Hasan bin Ibrahim Abu ‘Ali Al-Khallal mengatakan:
“Tidak ada perkara yang menyusahkanku lalu aku mendatangi kubur Musa bin Ja’far (imam ke-7 Syiah) dan bertawasul dengannya melainkan Allah Ta’ala memudahkan apa yang kuinginkan.”
______________
Referensi:
?Muhammad bin Hibban bin Ahmad bin Abi Hatim Al-Tamimi Al-Basti, al-Tsiqat, tahqiq: Muhammad ‘Abdul Mu’ayyad Khan, cet. 1, jld. 8 (Hyderabad: Da’irah al-Ma’arif al-‘Utsmaniyyah, 1393 H/1973 M), hlm. 457.
?Abi Bakr Ahmad bin ‘Ali bin Tsabit Al-Khatib Al-Baghdadi, Tarikh Madinat al-Salam, tahqiq: Basyar ‘Awad Ma’ruf, cet. 1, jld. 1 (Beirut: Dar al-Gharb al-Islami, 1422 H/2001 M), hlm. 442.
Oleh : Muhammad Bhagas

Comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

News Feed