by

Imam Baqir as tentang Shalat Sunnah Berjamaah Malam Ramadhan

Imam Baqir as ditanya tentang shalat sunnah yang dikerjakan di malam hari bulan Ramadhan secara berjamaah.
Imam as menjawab:
Sesungguhnya Nabi saww apabila selesai melaksanakan shalat Isya beliau pulang ke rumah, kemudian beliau saww keluar di akhir malam ke masjid untuk melaksanakan shalat-shalat malamnya.
Di awal malam bulan Ramadhan ketika beliau melaksanakan shalat-shalat malamnya di masjid, sejumlah orang bershaf di belakang beliau. Mengetahui ini, beliau pulang ke rumah dan meninggalkan mereka. Namun mereka melakukan hal serupa hingga tiga malam. Maka di hari ketiga Rasulullah saww naik mimbar, memuji Allah dan kemudian berkata, ‘Wahai manusia! sesungguhnya shalat sunnah di malam hari bulan Ramadhan yang dikerjakan secara berjamaah adalah perbuatan bid’ah.
Shalat dhuha juga bid’ah. Ingatlah! jangan kalian shalat malam di bulan Ramadhan secara berjamaah dan janganlah kalian melakukan shalat dhuha, karena itu adalah perbuatan maksiat. Ingatlah bahwa setiap bid’ah adalah sesat dan setiap yang sesat tempatnya di neraka’.”
Sumber : Man La Yahdhuruhul Faqih, Syekh Shaduq, jilid 2 hal. 137

Comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

News Feed