by

Buku-Buku tentang Tragedi Karbala & Pandangan Tokoh Dunia

“Janganlah kamu mengira bahwa orang-orang yang gugur di jalan Allah itu mati; bahkan mereka itu hidup di sisi Tuhannyadengan mendapat rezeki.”

[Q.S. Ali Imran / 3 :169]

Inilah Al-Husain, cucu Nabi Tercinta, yang mati syahid demi menegakkan agama yang dibawa oleh kakeknya, Nabi Muhammad saww.
Tidak ada kisah kesyahidan dan kepahlawanan yang mampu melebihi syahidnya Al-Husain beserta keluarga dan sahabat-sahabatnya.
Ironisnya, tidak sedikit kalangan mulsim yang tidak tahu tentang TRAGEDI KARBALA. Namun demikian, kisah heroik Al-Husain in akan terus menggema dan membangkitkan kesadaran umat manusia untuk melawan tirani.
Berikut ini adalah ebook-ebook yang bercerita atau berisikan tentang TRAGEDI KARBALA dan pandangan tokoh-tokoh dunia tentang TRAGEDI KARBALA.
1. NABI MUHAMMAD BERDUKA DAN MENANGISI AL HUSAIN, MENGAPA KITA TIDAK ? — ABU NU’MAN AS SULAIFI (114 HALAMAN) –> LINK UNTUK BACA/DOWNLOAD : https://max-sahuleka.blogspot.co.id/…/ebook-nabi-muhammad-b…
2. AL HUSAIN BIN ALI R.A. : PAHLAWAN BESAR DAN KEHIDUPAN ISLAM PADA ZAMANNYA — H. M. H. AL HAMID AL HUSAINI (461 HALAMAN) –> LINK UNTUK BACA/DOWNLOAD : http://max-sahuleka.blogspot.co.id/…/al-husain-bin-ali-ra-p…
3. TRAGEDI KARBALA DAN MENJAWAB PELBAGAI KERAGUAN TENTANGNYA — ALI ASGHAR RIDHWANI (343 HALAMAN) –> LINK UNTUK BACA/DOWNLOAD : http://max-sahuleka.blogspot.co.id/2017/09/blog-post.html
4. TRAGEDI KARBALA NAINAWA — FARIDA GULMOHAMMADI (76 HALAMAN) –> LINK UNTUK BACA/DOWNLOAD : http://max-sahuleka.blogspot.co.id/…/ebook-tragedi-karbala-…
5. MEREKA MELURUSKAN REVOLUSI ASHURA (188 HALAMAN) –> LINK UNTUK BACA/DOWNLOAD : http://max-sahuleka.blogspot.co.id/…/ebook-mereka-meluruska…
6. HUSEIN PEJUANG SEJATI — ABBAS MAHMUD AL AQQAD (158 HALAMAN) –> LINK UNTUK BACA/DOWNLOAD : http://max-sahuleka.blogspot.co.id/…/ebook-husein-pejuang-s…
7. PERJALANAN REVOLUSI KAFILAH RUHANI IMAM HUSAIN (43 HALAMAN) –> LINK UNTUK BACA/DOWNLOAD : http://max-sahuleka.blogspot.co.id/…/ebook-perjalanan-revol…
8. MENGUAK ASYURA — ALI AKBAR GHIFARI (78 HALAMAN) –> LINK UNTUK BACA/DOWNLOAD : http://max-sahuleka.blogspot.co.id/…/ebook-menguak-asyura-a…
9. TRAGEDI KARBALA — TIM ABATASYA (117 HALAMAN)
–> LINK UNTUK BACA/DOWNLOAD : http://max-sahuleka.blogspot.co.id/…/ebook-tragedi-karbala-…
10. TRAGEDI 10 MUHARAM : SEBUAH NARASI — A.H. JALALI (220 HALAMAN) –> LINK UNTUK BACA/DOWNLOAD : http://max-sahuleka.blogspot.co.id/…/ebook-tragedi-10-muhar…
11. SYUHADA PADANG KARBALA — MUSA ASH-SHADR (152 HALAMAN) –> LINK UNTUK BACA/DOWNLOAD : http://max-sahuleka.blogspot.co.id/…/ebook-syuhada-padang-k…
12. PRAHARA DI NAINAWA : SEBUAH ROMAN SEJARAH ABAD VII MASEHI — MUHSIN LABIB (294 HALAMAN) –> LINK UNTUK BACA/DOWNLOAD : http://max-sahuleka.blogspot.co.id/…/ebook-prahara-di-naina…
13. HUSEIN : PAHLAWAN DAN SYAHID BESAR — PROF. FAZL AHMAD (72 HALAMAN) –> LINK UNTUK BACA/DOWNLOAD : http://max-sahuleka.blogspot.co.id/…/ebook-husein-pahlawan-…
14. ASYURA DALAM PERSPEKTIF ISLAM — AL-KHOTIB SYEKH ABDUL WAHAB AL-KASYI (223 HALAMAN) –> LINK UNTUK BACA/DOWNLOAD : http://max-sahuleka.blogspot.co.id/…/ebook-asyura-dalam-per…
15. TRAGEDI PENINDASAN KELUARGA NABI SAW (234 HALAMAN) –> LINK UNTUK BACA/DOWNLOAD : http://max-sahuleka.blogspot.co.id/…/ebook-tragedi-penindas…
16. SANG DEWI — KAMAL SEYED (186 HALAMAN) –> http://max-sahuleka.blogspot.co.id/…/07/ebook-sang-dewi.html
———-
“Jikalau raga diciptakan untuk menyongsong kemati an, maka kematian di ujung pedang di jalan Allah jauh lebih baik dan mulia ketimbang mati di atas ranjang.” [Al-Husain bin Ali bin Abi Thalib]
“Sungguh aku tidak melihat kematian hanya sebagai kebebasan semata, tetapi sebagai kebahagiaan, dan hidup bersama orang-orang tidak adil hanyalah duka cita.” [Al-Husain bin Ali bin Abi Thalib]

Comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

News Feed