by

Natal Isa as Demi Kejayaan Islam

Oleh : Abu Syirin Al Hasan
 
Allah swt mengangkat Isa as kelangit bukan tanpa tujuan, melainkan memiliki hikmah dan filosofis. Allah swt yang ilmunya meliputi segala sesuatu, mengetahui betul kelak pengikut Isa as akan memenuhi alam semesta, untuk itu, kembalinya Isa as kedunia (Shahih Bukhari Juz.2 Hal.256) akan menjadi juru kunci keberhasilan Imam Mahdi as dalam menegakan keadilan diseluruh dunia, khususnya Eropa, Amerika dan Afrika.
Banyak sekali hadist dan riwayat mengabarkan kepada kita tentang kejadian akhir zaman bahwa Isa as akan ikut bergabung dengan perjuangan Al-Mahdi as dan shalat dibelakang beliau. Sunni-Syiah sepakat masalah tersebut, hanya berbeda pendapat dalam masalah-masalah partikular.
(Aqdu Durar, Syafii, hal.292/ Bihar anwar, juz.14 hal.530)
Kelahiran Isa as dan kelahiran Al-Mahdi adalah kunci kejayaan pemerintahan ilahiah dimuka bumi. Allah swt telah merancang rencana sedemikian rupa sehingga kerajaan ilahi dimuka bumi ini tergantung duet maut antara Mahdi as dan Isa as.
Riwayat mengabarkan kepada kita bahwa Isa as turun untuk menjadi tangan kanan Imam Mahdi as dalam menyukseskan pemerintahan Al-Mahdi as.
(Malahim Ibn Thawus, hal.83/ Al-Fitan Ibn Himad, hal.160)
Begitupula riwayat lain mengabarkan bahwa turunnya Isa as adalah kehendak ilahi untuk menjadi wazir Al-Mahdi as.
(Ghayatul muram, hal. 697/ Hilyatul Abrar, Bahrani, Juz.2 hal. 620)
Inilah hikmah dan filosofis kelahiran Isa as dan dinaikannya oleh Allah swt kelangit. Kita mengetahui bahwa Kristiani didunia adalah mayoritas dan seluruh pengikutnya menganggap beliau adalah sang penyelamat alam semesta. Ketika sang penyelamat dunia itu kembali turun ke bumi dan mengikrarkan diri dibawah pemerintahan Al-Mahdi as, maka umat kristiani berbondong-bondong membantu Isa as.
Ketika Isa as dan pengikutnya menyokong perjuangan Al-Mahdi as, kunci selangkah lebih dekat mewujudkan keinginan Allah swt memenuhi alam semesta ini dengan keadilan dan kedamaian. (Islam)
Kebahagiaan kita atas lahirnya Isa as adalah kebahagiaan atas lahirnya juru kunci keadilan diakhir zaman.
Kebahagiaan kita atas lahirnya Isa as adalah kebahagiaan atas lahirnya penyatu dua agama besar diakhir zaman.
Kebahagiaan kita atas lahirnya Isa as adalah kebahagiaan atas lahirnya partner Imam kami, Al-Mahdi as dalam menegakan pemerintahan ilahiah diakhir zaman.
Selamat atas kelahiran Al-Masih as…

Comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

1 comment

News Feed