Syiah merupakan pahaman umum yang telah diterima sesuai dengan definisi seluruh firkah dan sekte Syiah mencakup firkah Zaidiyah, Kisaniyah, Ismailiyah dan lain

Doa Kumayl adalah  yang diajarkan oleh Maulana Amiril Mukminin Ali bin Abi Thalib as pada Kumail bin Ziyad. Ya Illahi Kini aku