Imam-imam Syiah adalah para pemimpin yang terdiri dari dua belas orang dan berasal dari keluarga Rasulullah saw. Dalam pandangan Syiah, para Imam

Penulis terkemuka Lebanon, Khalil Gibran berkata, “Ali bin Abi Thalib syahid dengan keagungannya. Ia meninggal ketika menunaikan shalat dan hatinya dipenuhi kecintaan kepada Tuhan.” Bahkan di akhir

Karbala dan Tujuan Penciptaan ولعن الله امة قتلتکم ولعن الله الممهدین لهم بالتمکین من Semoga Allah swt melaknat umat yang telah membunuh