Home / Akidah / Ketuhanan

Ketuhanan

Tauhid : Menolak Mengabdi Selain Kepada Allah

Dengan nama Allah Yang Maha Pengasih Maha Penyayang Lâ ilâha illa Allâh adalah ungkapan paling murni dalam lubuk fitrah manusia. Rasulullah saw datang ke tengah umat manusia dengan mengumandangkan kalimat “Lâ ilâha illa Allâh” (tiada tuhan selain Allah) itu; sebagai pernyataan utama dari pesan kenabian (kerasulan), yang merupakan landasan paling …

Read More »

Ulama “Su” dalam Riwayat Ahlul Bayt as

Ulama adalah tempat masyarakat mengadu dan menjadikan mereka sebagai suri telaudan sehari hari. Namun apa jadinya ketika ulama telah rusak dan memanfaatkan keulamaannya demi harta, tahta dan wanita? Tempat kembalinya masyarakat ketika mereka membutuhkan tempat berlindung, namun tempat berlindung itu telah rusak dan terkontaminasi, maka secara otomatis masyarakat akan ikut …

Read More »

Nabi Ibrahim as, Bapak Tauhid Umat Manusia

Bapak Tauhid Umat Manusia, Nabi Ibrahim, Ketika melawan pemujaan bintang, menyatakan dengan kata-kata sederhana sejumlah kebenaran filosofis dan ilmiah yang belum dipahami oleh manusia di zaman itu. Faktor-faktor yang menimbulkan penyembahan manusia kepada ciptaan adalah ketidaktahuannya dan tuntutan alami yang mutlak dalam dirinya yang pada umumnya mempercayai adanya suatu penyebab …

Read More »

MT. Misbah Yazdi : Tawassul & Syafaat, Pintu Menjalin Hubungan dengan Allah swt

Pengertian syafaat di kalangan muslim, terkadang bervariasi. Karenanya memberikan interpretasi yang valid terhadapnya akan memompakan semangat yang positif. Syafaat yang merupakan perpanjangan dari luth (kelembutan) illahi ini coba diuraikan dengan proporsional dan renyah dalam tulisan ini. “.. Dia tidak menjadikan adanya orang yang menghalangi antara engkau dan Dia. Dia juga …

Read More »

​Imam Ali Khamenei : Ilmu Tauhid sebagai Ideologi Islam 

“Ilmu Tauhid menurut Al-Qur‘an bukanlah satu konsep yang abstrak dan tidak dapat dipertanggungjawabkan. Ia merupakan suatu pengertian yang membina, ia iuga adalah satu jalan pemikiran yang memainkan peranan dan yang berkesan dalam pembangunan dan pentadbiran (penciptaan/ pembentukan) sesuatu masyarakat. Ia memberi definisi kepada tujuan dan strategi kemasyarakatan, ilmu Tauhid ialah …

Read More »