Ikhlas artinya bersih. Selesai. Tidak ada lagi urusan. Lupakan. Apabila masih ada jejak “aku” pada kebaikan itu, maka itu artinya belum ikhlas.