Ghuluw (sikap berlebihan) adalah limbah dalam masyarakat Syiah. Takfir (pengkafiran) adalah limbah dalam masyarakat Sunni. Ghuluw dalam masyarakat Syiah dan takfir dalam