Home / Sirah / Sirah Ahlulbait as

Sirah Ahlulbait as

Orasi Ghaib 21 Ramadhan

Dalam kitab ‘Umdah Al-Zair, yang ditulis oleh Sayyid Haidar (Guddasa Sirruh) diriwayatkan oleh salah seorang sahabat Nabi saw yaitu Usaiyd ibn Safwan, dia berkata, “Ketika sang Imam pewaris dan pemegang wasiat Nabi yaitu sayyidina Ali bin Abi Talib meninggal dunia, pada saat itu rumah kediaman beliau as diriuhkan dengan suara …

Read More »

Ibnu Muljam Baru Telah Dilahirkan

Ali adalah orang pertama yang mengimani Kerasulan Muhammad SAW. Yang selalu berada di sisi Nabi. Dia merelakan tubuh dan jiwanya untuk melindungi junjungannya. Mengenang Syahidnya Imam Ali bin Abi Thalib Subuh 19 Ramadhan 40 H. Lelaki perkasa itu baru saja menyelesaikan wudhu-nya, dia hendak menghadap Tuhan penciptanya. Tiba-tiba sebilah pedang …

Read More »

Jenazah Pecinta Ahlulbait as

Kisah berikut ini menunjukkan bahwa seorang Imam Maksum seperti Imam Ridha as berperan aktif dalam mengawal pencinta dan orang yang berWilayah kepada Ahlulbait as untuk memasuki alam barzakh, alam yang menakutkan banyak orang. Adalah Musa bin Sayyar, sahabat Imam Ridha as, yang bertutur: “Suatu hari aku bersama Imam Ridha menyusuri …

Read More »