Home / Tag Archives: hadits

Tag Archives: hadits

Bulan Suci Ramadhan Menurut Hadis Rasulullah saw dan Ahlul Bait as (1)

“Barang siapa yang makan (tidak puasa) di bulan Ramadhan, ruh iman akan keluar darinya” -Imam Ja’far Shadiq as – 1. Rasulullah saaw: ﺷَﻬﺮُ ﺭَﻣَﻀﺎﻥَ ﺷَﻬﺮُ ﺍﻟﻠّﻪ ﻋَﺰ َّﻭَ ﺟَﻞَّ ﻭَ ﻫُﻮَ ﺷَﻬﺮٌ ﻳُﻀﺎﻋِﻒُ ﺍﻟﻠّﻪُ ﻓﻴﻪِ ﺍﻟﺤَﺴَﻨﺎﺕِ ﻭَ ﻳَﻤﺤﻮ ﻓﻴﻪِ ﺍﻟﺴَّﻴِّﺌﺎﺕِ ﻭَ ﻫُﻮَ ﺷَﻬﺮُ ﺍﻟﺒَﺮَﻛَﺔِ؛ _”Bulan Ramadhan adalah Bulan Allah ‘Azza …

Read More »

Seri Kepeloporan Syiah dalam Bidang Hadits : Para Perawi Hadist Penghimpun Hadits diPertengahan Abad Kedua H

Dari kaum Syiah yang menyusun kitab-kitab, pokok-pokok akidah dan perincian hukum-hukum yang diriwayatkan dari jalur Ahlulbait adalah mereka yang hidup di masa-masa orang yang disebutkan berkenaan dengan orang pertama yang mengumpulkan riwayat dari kalangan Ahli Sunnah. Mereka meriwayatkan hadis-hadis dari Imam Ali Zainal Abidin a.s. dan dari putranya; Imam Muhammad …

Read More »

Seri Kepeloporan Syiah dalam Bidang Hadits : Tentang Orang Pertama dari Kaum Sahabat yang Syi’ah yang Mengumpulkan Hadis dalam Satu Bab dan Satu Judul

Mereka adalah Abu Abdillah Salman Al-Farisi dan Abu Dzar Al-Ghifari. Rasyiduddin ibn Syarhasub di dalam kitab Ma’alim Ulamau Syi’ah, telah memberikan kesaksiannya atas hal ini. Begitu pula Syeikh Abu Ja’far Ath-Thusi, guru besar Syi’ah, dan Syeikh Abu Abbas An-Najasyi di dalam kitab-kitab mereka, yaitu Asma Mushannifis Syi’ah, ketika mengulas ihwal Abu Abdillah Salman Al-Farisi …

Read More »

Seri Kepeloporan Syiah dalam Bidang Hadis : Orang Pertama yang Mengumpulkan Hadis dan Menyusunnya ke dalam Bab-bab

Di antara orang Syi’ah yang pertama kali melakukan proses pengumpulan dan penyusunan itu ialah Abu Rafi’e; budak Rasulullah saw. An-Najasyi di dalam Asma’ Mushannifisy Syi’ah, mengatakan: “Dan Abu Rafi’e budak Rasulullah saw. mempunyai kitab As-Sunan wal Ahkam wal-Qodhoya”. Lalu ia menyebutkan sanad-sanadnya sampai periwayatan kitab secara bab per bab; mulai dari bab shalat, …

Read More »

Biografi Imam Ali as (2); Kesan dan pengaruh kepribadian Imam Ali bin Abi Thalib AS.

Kesan dan pengaruh kepribadian Imam Ali bin Abi Thalib AS.             Kehidupan Imam Ali bin Abi Thalib AS. berbarengan dengan masa pergerakan wahyu hingga terputusnya wahyu sepeninggal Nabi. Ia memiliki posisi yang mulia di sisi Nabi. Posisi ini yang membuatnya berusaha untuk membantu dan melindungi Rasul Allah dan risalah selama …

Read More »

Manusia Suci Ketujuh, Imam Kelima; Imam Muhammad al-Baqir As

Manusia Suci Ketujuh, Imam Kelima; Imam Muhammad al-Baqir As Nama                     : Muhammad Gelar                     : al-Baqir Panggilan               : Abu Ja’far Nama Ayah           : ‘Ali Zain al-‘Abidin Nama Ibu              : Fatimah binti al-Hasan, dikenal sebagai Ummu ‘Abdillah Wiladah                  : Madinah, Selasa, 1 Rajab 57 H. Syahadah                : Syahid pada usia …

Read More »

Manusia Suci Kelima, Imam Ketiga; Imam Husain as-Syahid As.

Manusia Suci Kelima, Imam Ketiga; Imam Husain as-Syahid As Nama                     : Al-Husain Gelar                     : Sayyidusy Syuhada Panggilan               : Abu Abdillah Nama Ayah           : ‘Ali bin Abi Thalib Nama Ibu              : Fatimah binti Muhammad Wiladah                  : Madinah, Kamis 3 Sya’ban 4 H. Syahadah                : Syahid di Karbala (Irak) pada usia …

Read More »

Manusia Suci Ketiga, Imam Pertama; ‘Ali bin Abi Thalib As

  Manusia Suci Ketiga, Imam Pertama; ‘Ali bin Abi Thalib As Nama                     : ‘Ali Gelar                     : al-Murtada Panggilan               : Abu al-Hasan Nama Ayah           : Abu Thalib Nama Ibu              : Fatimah binti Asad Wiladah                  : Di dalam Ka’bah Makkah Mukarramah, tanggal 13 Rajab 23 Sebelum Hijriah Syahadah                : Syahid …

Read More »

Sesnsor Diri Dalam Sejarah Islam

Sensor Diri dalam Sejarah Islam: Sebuah Studi Kasus atas Da’wat dzu’l Asyira   Pengantar Kebanyakan pelajar dalam bidang sejarah Islam memulai dengan asumsi bahwa jika sebuah peristiwa atau sebuah perkataan tidak dinukilkan dalam kitab-kitab sumber awal sejarah kaum Muslimin atau hadis seperti as-Sirah an-Nabawiyah-nya Ibnuu Hisyam atau Sahih al-Bukhari, maka …

Read More »

Cahaya tuhan, Adalah Cahaya Alam

Cahaya tuhan, Adalah Cahaya Alam   من دعاء فا طمة الزهراء بسم الله الرحمن الرحيم . بسم الله النور بسم الله نورالنور بسم الله نور على نور  بسم الله الذی هو مدبر الامور بسم الله الذی خلق النور من النور الحمد لله الذی خلق النور من النور وانزل النور علی …

Read More »