Karbala dan Tujuan Penciptaan ولعن الله امة قتلتکم ولعن الله الممهدین لهم بالتمکین من Semoga Allah swt melaknat umat yang telah membunuh